piątek, 30 grudnia 2016

Gazeta TEMI- "Na tropie Schindlera z Tarnowa"Informacje o naszym wspólnym przedsięwzięciu, multimedialnej wystawie "Permeation - Przenikanie" oraz o chęci przywrócenia pamięci o lokalnych bohaterach, znalazły się 16 grudnia 2016r w Gazecie Krakowskiej "Na tropie Schindlera z Tarnowa" oraz 14 grudnia 2016 w Gazecie Temi "Tarnów miał swojego Schindlera". Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułami.
Share:

The TEMI Newspaper- "On the trail of Tarnow's Schindler"
Information about our multimedia exhibition "Permeation" and about our quest to restore the memory of the Jewish community of Tarnow were published in the Gazeta Krakowska newspaper (the article was entitled "On the trail of Tarnow's Schindler") on 16 November 2016 and in the TEMI newspaper on 14 December 2016 (the article entiled "Tarnow had his Schindler"). You may see those articles below.  
Share:

piątek, 9 grudnia 2016

Madritsch in newspaper TEMI

In december 2016 in local newspaper TEMI was published an article about Madritsch, in which the author, Mr Wiesław Ziobro, described our discovery very spaciously.

Share:

Madritsch w gazecie - Temi

W grudniu 2016 roku w lokalnym tarnowskim tygodniku TEMI ukazał się artykuł o Madritschu, w którym autor, Pan Wiesław Ziobro, obszernie opisał nasze odkrycia.

Share:

sobota, 3 grudnia 2016

Wywiad w Radiu Kraków dotyczący Madritscha


 Podczas kontynuacji naszego projektu, odkryliśmy ważną postać dla lokalnej historii. Postacią tą był Julius Madritsch nazwany przez nas "tarnowskim Schindlerem" . Informacji o tym odkryciu udzieliliśmy w wywiadzie dla Radia Kraków. Audycja ukazała się 29 listopada 2016 roku.
Share:

Interview for Radio Krakow about Madritsch During the continuation of our project, we discovered an important person for local history. This figure was Julius Madritsch. We called him "the Tarnow's Schindler". We provided information about him in an interview for Radio Krakow, which was aired on 29 November 2016.
Share:

piątek, 18 listopada 2016

Visit in Yad Vashem

         During our stay in Israel, we visited the Yad Vashem dedicated to the Jewish victims of the Holocaust. It was one of the main aims of our week long trip. In this institute is located among others Hall of Names, where are the data about the victims of Holocaust. Here is also a Garden of the Righteous Among the Nations, in which we were looking for trees planted in memory of the people helping Jewis survive during the Holocaust.
       The two trees that were particularly important to us, were: the tree to commemorate Ms. Janina Wałęga-Filozof, who during the war saved Lila Blumenkranz, and the tree devoted to Julius Madritsch, who employed hundreds of Jews in his Tarnów factories producing uniforms for the army, and thus contributed to the fact that many of those workers survived the war.
       In the Yad Vashem there are several monuments dedicated to the murdered children during the Holocaust, Jewish partisans and soldiers. Especially important for us it was to find a monument to Janusz Korczak, who is the patron of our school and we found it. That day caused in us a lot of emotions and allowed us to imagine what life was like in those days.

Share:

Wizyta w Yad Vashem

               Podczas pobytu w Izraelu odwiedziliśmy Instytut Yad Vashem poświęcony żydowskim ofiarom Holokaustu. Był to jeden z głównych celów naszej tygodniowej wyprawy. W instytucie tym znajduje się m.in. Sala Imion, gdzie przechowywane są dane o ofiarach Holokaustu. Na jego terenie jest też Ogród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, w którym szukaliśmy drzewek posadzonych ku pamięci osób pomagających przeżyć Żydom w czasie Holokaustu.
             Dwa drzewa, które były dla nas szczególnie ważne, to drzewo upamiętniające Panią Janinę Wałęgę-Filozof, która podczas wojny uratowała Lilę Blumenkranz, oraz Juliusa Madritscha, który w swoich tarnowskich zakładach produkujących mundury dla wojska zatrudniał kilkuset Żydów i przyczynił się do tego, że wielu z nich przeżyło wojnę.
              W Yad Vashem można znaleźć też kilka pomników poświęconych dzieciom zamordowanym podczas Holokaustu, żydowskim partyzantom czy żołnierzom. Szczególnie ważnym dla nas było odnalezienie pomnika Janusza Korczaka - patrona naszej szkoły - i udało nam się to. Ten dzień spędzony w Instytucie wywołał w nas ogromne emocje i pozwolił chociaż w części wyobrazić sobie jak trudne było życie Żydów w tym okresie.

Share:

wtorek, 15 listopada 2016

Madritsch's Sewing Machines


After that one of the inhabitants of Tarnow read in the one of news papers article about our work, he report to us, because he  have sewing machines in the attic, which was using in Madritsch workshops.
Share:

Maszyny do szycia Madritscha

Po przeczytaniu artykułu w jednej z gazet zgłosił się do nas mieszkaniec Tarnowa, u którego na strychu znajdują się maszyny do szycia Madritscha.
Share:

Łączna liczba wyświetleń

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Unordered List

Theme Support

Unordered List