piątek, 18 listopada 2016

Visit in Yad Vashem

         During our stay in Israel, we visited the Yad Vashem dedicated to the Jewish victims of the Holocaust. It was one of the main aims of our week long trip. In this institute is located among others Hall of Names, where are the data about the victims of Holocaust. Here is also a Garden of the Righteous Among the Nations, in which we were looking for trees planted in memory of the people helping Jewis survive during the Holocaust.
       The two trees that were particularly important to us, were: the tree to commemorate Ms. Janina Wałęga-Filozof, who during the war saved Lila Blumenkranz, and the tree devoted to Julius Madritsch, who employed hundreds of Jews in his Tarnów factories producing uniforms for the army, and thus contributed to the fact that many of those workers survived the war.
       In the Yad Vashem there are several monuments dedicated to the murdered children during the Holocaust, Jewish partisans and soldiers. Especially important for us it was to find a monument to Janusz Korczak, who is the patron of our school and we found it. That day caused in us a lot of emotions and allowed us to imagine what life was like in those days.

Share:

Wizyta w Yad Vashem

               Podczas pobytu w Izraelu odwiedziliśmy Instytut Yad Vashem poświęcony żydowskim ofiarom Holokaustu. Był to jeden z głównych celów naszej tygodniowej wyprawy. W instytucie tym znajduje się m.in. Sala Imion, gdzie przechowywane są dane o ofiarach Holokaustu. Na jego terenie jest też Ogród Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, w którym szukaliśmy drzewek posadzonych ku pamięci osób pomagających przeżyć Żydom w czasie Holokaustu.
             Dwa drzewa, które były dla nas szczególnie ważne, to drzewo upamiętniające Panią Janinę Wałęgę-Filozof, która podczas wojny uratowała Lilę Blumenkranz, oraz Juliusa Madritscha, który w swoich tarnowskich zakładach produkujących mundury dla wojska zatrudniał kilkuset Żydów i przyczynił się do tego, że wielu z nich przeżyło wojnę.
              W Yad Vashem można znaleźć też kilka pomników poświęconych dzieciom zamordowanym podczas Holokaustu, żydowskim partyzantom czy żołnierzom. Szczególnie ważnym dla nas było odnalezienie pomnika Janusza Korczaka - patrona naszej szkoły - i udało nam się to. Ten dzień spędzony w Instytucie wywołał w nas ogromne emocje i pozwolił chociaż w części wyobrazić sobie jak trudne było życie Żydów w tym okresie.

Share:

wtorek, 15 listopada 2016

Madritsch's Sewing Machines


After that one of the inhabitants of Tarnow read in the one of news papers article about our work, he report to us, because he  have sewing machines in the attic, which was using in Madritsch workshops.
Share:

Maszyny do szycia Madritscha

Po przeczytaniu artykułu w jednej z gazet zgłosił się do nas mieszkaniec Tarnowa, u którego na strychu znajdują się maszyny do szycia Madritscha.
Share:

Łączna liczba wyświetleń

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Unordered List

Theme Support

Unordered List