poniedziałek, 5 lutego 2018

Visit on the grave of Julius Madritsch and meeting of Mr. Stefan Landau
Before the last day of our stay, we went to the main necropolis of Vienna, which is one of the largest in Europe.  A noteworthy place is the sector with graves of famous people, e.g. Ludwig van Beethoven was buried there.  Mr. Stefan Landau joined us before our interview with him. After a long search, we finally found the grave of Julius Madritsch. We lit the candles and prayed. Standing there, it was hard to believe that because of the project we had the opportunity to visit the resting place of the person who contributed to saving many human lives in Tarnów and Kraków during World War II.


     
Share:

Wizyta na grobie Juliusa Madritscha i spotkanie pana Stefana Landaua

W przed ostatni dzień naszego pobytu udaliśmy się na główną nekropolię Wiednia, która jest jedną z największych w Europie. Godnym uwagi miejscem jest sektor z grobami sławnych ludzi; został tam pochowany m.in. Ludwig van Beethoven. W międzyczasie kręcenia ujęć dołączył do nas pan Stefan Landau, z którym później przeprowadzaliśmy wywiad. Po dłuższych poszukiwaniach, w końcu udało nam się znaleźć grób Juliusa Madritscha. Zapaliliśmy znicze i pomodliliśmy się. Stojąc tam ciężko było nam uwierzyć, że dzięki projektowi dostaliśmy możliwość odwiedzenia miejsca wiecznego spoczynku osoby, która przyczyniła się do uratowania w Tarnowie i Krakowie wielu ludzkich żyć podczas II wojny światowej.


Share:

niedziela, 4 lutego 2018

Visiting the Jewish quarter of Vienna with Mr. Andrzej SelerowiczOn the second day after our arrival in Vienna, we had an appointment with Mr. Andrzej Selerowicz and director Piotr Szalsza. We met in the second district of Vienna, where the largest number of Jews lived before World War II. The beginning of our tour and filming took place in front of one of the Austrian gymnasiums, which was located near the already demolished building in which Julius Madritsch was born. Then, walking around the second district, we came across small plates that were located on the sidewalk. They were located in places commemorating the murdered Jews. Another important place that we visited was the place of the former synagogue at Tempelgasse, which was one of the largest in Vienna. It was burned during the Crystal Night in 1938. Currently, there are columns to show how big it was. The synagogue is also commemorated by a memorial plaque in Hebrew and German. We finished our trip on the Jewish Square, finding out about the fate of the local Jews before and after the wars.Share:

Zwiedzanie żydowskiej dzielnicy Wiednia u boku pana Andrzeja SelerowiczaDrugiego dnia po naszym przyjeździe do Wiednia mieliśmy umówione spotkanie z panem Andrzejem Selerowiczem i reżyserem Piotrem Szalszą. Spotkaliśmy się w drugiej dzielnicy Wiednia, w której przed II wojną światową mieszkało najwięcej Żydów. Początek naszego zwiedzania i nakręcania filmu miał miejsce przy jednym z austriackich gimnazjum, które mieściło się w pobliżu  wyburzonej już kamienicy, w której urodził się Julius Madritsch. Następnie, spacerując po drugiej dzielnicy, natykaliśmy się na małe tabliczki, które mieściły się na chodniku. Znajdowały się one w miejscach upamiętniających zamordowanych Żydów. Kolejnym ważnym miejscem, które odwiedziliśmy, było miejsce dawnej synagogi przy ulicy Tempelgasse, która była jedną z największych w Wiedniu. Została spalona podczas nocy kryształowej w 1938 roku. Obecnie stoją tam kolumny, które mają pokazywać jak duża ona była. Upamiętnia ją także tablica pamiątkowa w języku hebrajskim i niemieckim. Naszą wycieczkę skończyliśmy na placu żydowskim, dowiadując się o losach tamtejszych Żydów przed jak i po wojnach.Share:

Łączna liczba wyświetleń

Obsługiwane przez usługę Blogger.

Unordered List

Theme Support

Unordered List